Tag Archives: #ถั่วฝักยาว
วิธีปลูกถั่วฝักยาวขาย สร้างรายได้งามๆ

วิธีปลูกถั่วฝักยาวขาย สร้างรายได้งามๆ ใครสนใจอยากจะลองทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก ก็น่าปลูกขายเพราะถั่วฝักยาว เป็นพืชเศรษฐกิจ ผักยอดนิยม ที่ต้องใช้ในการทำอาหารเป็นจำมากในแต่ละวัน ถั่วฝักยาวมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสั้น ทำให้ามารถปลูกขายทเงินได้เร็วหรือจะปลูกหลังที่ดินว่างจากการทำเกษตรหลักอย่างนาข้าวก็จะช่วยสร้างรายได้ และเป็นการดูแลดินไปในตัวอีกด้วย

Read More