Monthly Archives: May 2020

วิธีขยายพันธุ์ว่านสี่ทิศด้วยการผ่าหัว

ว่านสีทิศไม้หัวดอกสวยที่ปลูกเลี้ยงง่าย ยิ่งพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศแล้วยิ่งดูสวยงาม ดอกใหญ่ สีสด มีลวดลายที่กลีบหลายหลายแบบ แต่ราคาก็สูงตามไปด้วย เราลองมาใช้วิธีขยายพันธุ์แบบเร่งรัดให้ได้ว่านสี่ทิศคราวละมากๆ ด้วยวิธีผ่าแยกหัวกัน
Read More

น้ำพริกกลิ่นแมลงดา(ไม่ใช้แมลงดา) จากพืช “ทำมัง” ต่อยอดอุตสาหกรรมอาหาร

น้ำพริกแมลงดา หนึ่งเมนูยอดนิยมของคนไทย แต่แมลงดาตามธรรมชาติ เริ่มหายากมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ชาวบ้าน เกิดไอเดีย นำพืชชนิดหนึ่ง ซึ่งชื่อว่า ต้นทำมัง มาแทนแมลงดา
Read More

วิธีปลูกถั่วฝักยาวขาย สร้างรายได้งามๆ

วิธีปลูกถั่วฝักยาวขาย สร้างรายได้งามๆ ใครสนใจอยากจะลองทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก ก็น่าปลูกขายเพราะถั่วฝักยาว เป็นพืชเศรษฐกิจ ผักยอดนิยม ที่ต้องใช้ในการทำอาหารเป็นจำมากในแต่ละวัน ถั่วฝักยาวมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสั้น ทำให้ามารถปลูกขายทเงินได้เร็วหรือจะปลูกหลังที่ดินว่างจากการทำเกษตรหลักอย่างนาข้าวก็จะช่วยสร้างรายได้ และเป็นการดูแลดินไปในตัวอีกด้วย
Read More