สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์

เคมี อินทรีย์เคมี
ตรา พาริช PARICH Logo พาริช ไนโตร PARICH Nitro Logo พาริช ไบโอ PARICH Bio Logo พาริช ต้นไม้ PARICH Tonmai Logo พาริช โบน PARICH Bone Logo พาริช พาโกร PARICH Pagro Logo
ชนิด เม็ด / ผง เม็ด เม็ด เม็ด เม็ด เม็ด / ผง
สูตร แม่ปุ๋ย
 • 46-0-0
 • 21-0-0
 • 0-0-60
 • 0-0-45
 • 40-0-0
 • 19-9-9 +1MgO +4S + 0.1Zn
 • 15-15-15 + 1MgO + 5S + 0.1Zn
 • 10-7-28 + 0.3B + 1.5MgO + 3S + 0.1Zn
 • 8-24-24 + 5S + 0.01B
 • 16-8-8 + 1Mg
 • 18-4-5 + 1Mg
 • 15-5-20 + 1Mg
 • 16-4-16 + 1Mg
 • 17-6-18 +1Mg
 • 18-8-8 + 1Mg
 • 18-20-0 + 1Mg
 • 20-3-3 + 1Mg
 • 20-8-20 + 1Mg
 • 21-4-21 + 1Mg
 • 21-7-18 + 1Mg
 • 25-7-7 + 1Mg
 • 27-12-6 + 1Mg
 • 30-0-0 + 1Mg
 • 13-6-27 + 1Mg + 0.3B
 • 13-5-35 + 1Mg + 0.3B
 • 8-8-8 + 20 OM
 • 10-5-10 + 10 OM
 • 12-6-6 + 10OM
ธาตุอาหารหลัก
ลดการระเหย
กรดอะมิโน / กรดฮิวมิค / ฮอร์โมนพืช
ไบโอสติมูแลนท์
บรรจุ 50 กก 40 กก 50 ก 50 กก 500 cc 1 ลิตร 50 กก