“ปุ๋ยตราพาริช” มีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมตั้งแต่ ปุ๋ยเคมี อินทรีย์เคมี และ อินทรีย์ รวมถึงปุ๋ยปั้นเม็ด (Compound) แม่ปุ๋ย N P K ปุ๋ยน้ำอะมิโน และอีกหลากหลายสูตรที่โดดเด่นทางด้านเทคโนโลยี และมีการวิจัยรองรับ
PARICH Logo

พาริช — แม่ปุ๋ย และปุ๋ยเคมีเชิงผสมคุณภาพสูง

PARICH Nitro Logo

พาริช ไนโตร — ปุ๋ยไนโตรเจนที่สามารถใช้แทนยูเรีย แต่ประหยัดกว่าเพราะสามารถลดการระเหยหายของไนโตรเจนได้มากถึง 30%

PARICH Bio Logo

พาริช ไบโอ — ปุ๋ยเคมีเชิงผสม แบบคอมพาวน์ปั้นเม็ด ผลิตด้วยเทคโนโลยีพิเศษจากฝรั่งเศส

PARICH Tonmai Logo

พาริช ต้นไม้ — ปุ๋ยเคมีบัลต์เบลนด์แบบโนฟิลเลอร์ เสริมด้วยธาตุรองธาตุเสริม ผลิตทีละกระสอบ ใช้เทคโนโลยีพิเศษเพื่อให้พืชดูดซับง่าย

PARICH Bone Logo

พาริช โบน — ปุ๋ยอินทรีย์เคมีแบบอัดเม็ดที่มีส่วนประกอบของหนังและกระดูกสัตว์เป็นหลัก มีอินทรียวัตถุ มากถึง 20%

PARICH Pagro Logo

พาริช พาโกร — ปุ๋ยอินทรีย์ 100% ผลิตโดยเครือบริษัทเบทาโกร

สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์