พาริช ต้นไม้

  • ปุ๋ยบัลค์เบลนด์สูตรเข้มข้น โนฟิลเลอร์ แม่ปุ๋ย 100% ไร้ดิน
  • ผลิตครั้งละกระสอบ ธาตุอาหารครบถ้วนเต็มถุง
  • มีซัลเฟอร์, แมกนีเซียม, และโบรอนอย่างสมดุล

กลุ่มพรีเมียม - รองพื้น เพิ่มการเจริญเติบโต

27-12-6
25-7-7
20-3-3
15-15-15

กลุ่มแสตนดาร์ท - รองพื้น ช่วยการเจริญเติบโต

18-20-0
18-8-8
18-4-5
17-3-6
16-8-8
30-0-0

กลุ่มพรีเมียม - เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ

21-4-21
21-7-18
20-8-20
16-4-16
13-5-33
15-5-20

กลุ่มแสตนดาร์ท - ช่วยเพิ่มผลผลิต ให้คุณภาพสูง

15-7-18
13-6-27