Tag Archives: #ทำมัง
น้ำพริกกลิ่นแมลงดา(ไม่ใช้แมลงดา) จากพืช “ทำมัง” ต่อยอดอุตสาหกรรมอาหาร

น้ำพริกแมลงดา หนึ่งเมนูยอดนิยมของคนไทย แต่แมลงดาตามธรรมชาติ เริ่มหายากมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ชาวบ้าน เกิดไอเดีย นำพืชชนิดหนึ่ง ซึ่งชื่อว่า ต้นทำมัง มาแทนแมลงดา

อ่านต่อ