วิธีปลูกถั่วฝักยาวขาย สร้างรายได้งามๆ

วิธีปลูกถั่วฝักยาวขาย สร้างรายได้งามๆ ใครสนใจอยากจะลองทำเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลัก ก็น่าปลูกขายเพราะถั่วฝักยาว เป็นพืชเศรษฐกิจ ผักยอดนิยม ที่ต้องใช้ในการทำอาหารเป็นจำมากในแต่ละวัน ถั่วฝักยาวมีระยะเวลาการเก็บเกี่ยวสั้น ทำให้ามารถปลูกขายทเงินได้เร็วหรือจะปลูกหลังที่ดินว่างจากการทำเกษตรหลักอย่างนาข้าวก็จะช่วยสร้างรายได้ และเป็นการดูแลดินไปในตัวอีกด้วย

โอกาสของตลาดเกษตรยังน่าสนใจ

แม้ที่ผ่านๆมาบางกอกทูเดย์ดอทเน็ตเราจะนำเสนอเรื่องราวเกษตรทำเงินมาหลายเรื่อง ทั้งวิธีการทำ โอกาสขาย แต่ทว่าเรายังไม่สามารถจะฟันธงได้ว่าต้องนำไปขายอย่างไร ขายที่ไหน ตลาดติดต่ออย่างไร กับใครบ้าง เพราะเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องศึกษาและออกทำตลาดเอง เพราะเรื่องการตลาดเป็นการยากที่จะมีผู้ทำแล้วได้ผลจะมาเปิดเผย เพราะถือว่าเป็นความลับสุดยอดในธุรกิจ ถ้านำมาเปิดเผยแล้วจะทำให้มีคู่แข่งเกิดขึ้น และสร้างผลเสียต่อธุรกิจได้ ดังนั้นแล้วบางกอกทูเดย์ เราจึงมุ่งหวังนำเสนอให้ ผู้ี่สนใจได้เกิดทางเลือก มองเห็นโอกาสและช่องทางต่างๆ ว่ามันสามารถทำได้และเป็นไปได้ส่วนเคล็ดลับารทำตลาด การทำธุรกิจคงต้องให้ผู้ประกอบการได้ศึกษาและลงมือทำเองครับ

ปลูกถั่วฝักยาวขาย  โอกาสทำเงิน ทั้งรายได้เสริมและรายได้หลัก

ถั่วฝักยาว หรือชื่อวิทยาศาตร์ Vignaunguiculata subsp.Sesquipedalis เป็นถั่วชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นไม้เลื่อย ลำต้นเป็นเถาเลื้อยที่แข็งและเหนียว เถามีสีเขียว อ่อนลำต้นม้วนพันสิ่งยึดเกาะได้ดี ส่วนใบเป็นใบประกอบแบบฝ่ามือ มี 3 ใบย่อยรูปสามเหลี่ยมยาว 6-10 เซนติเมตร และมีดอกเป็นช่อดอกออกตามซอกใบกลียดอกมีสีขาว หรือสีน้ำเงินอ่อนฝักเป็นฝักกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 เซนติเมตร ยาว 20-60 เซนติเมตร ในฝักจะมีเมล็ดอยู่จำนวนหนึ่งเป็นพืชที่เติบโตได้ดีชอบอากาศร้อน มีแสงแดดตลอดทั้งวัน และมีปริมาณ ฝนตกน้อยจึงสามารถเพาะปลูกได้ทุกฤดูกาลตลอดทั้งปี

วิธีการปลูกถั่วฝักยาว

@การเตรียมดิน เริ่มจากการไถพรวนดินลึก 20 -30 เซนติเมตร ใส่ปูนขาวหรือปุ๋ยคอก ตากแดดไว้สักราว 14 วัน จากนั้นจึงไถคราดใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองพื้น อัตราตารางเมตรละ 5 กิโลกรัม หรือ 2 ต้น/ไร่ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดินให้ดีขึ้น จากนั้นใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กิโลกรัม / ไร่ แล้วเตรียมแปลงปลูกขนาดกว้าง 1-1.20 เมตร x ความยาวตามพื้นที่ x สูง 15-20 เซนติเมตร เกลี่ยหน้าแปลงให้เสมอกัน

@ วิธีปลูก ขุดหลุมระยะห่างระหว่างหลุม 50 เซนติเมตร ระยะห่างแถว 70-100 เซนติเมตร ก่อนหยอดเมล็ดถั่วฝักยาวหลุมละ 3 เมล็ดแล้วกลบเมล็ดด้วยแกลบหรือปุ๋ยคอก 2-3 กำมือ / หลุม จากนั้นทำค้าง โดยนำไม้ค้าง ปักหลุมๆละ 1 อัน สูง 2-2.50 เมตร ปักเอียงเข้าหากึ่งกลางเป็นคู่ๆ แล้วมัดเข้าด้วยกันแล้วใช้ไม้ค้างพาดกลางมัดยึดอีกทีหนึ่งก่อนคลุมด้วยตาข่าย หลังปลูกได้ 7-15 วัน เมื่อเริ่มมีใบ 2-3 ใบให้เลือกต้นสมบูรณ์ ไว้ 2 ต้น/หลุม ซึ่งต้นถั่วจะเริ่มพันค้างในเวลา 15-20 วันหรือหากต้องการปลูก ในกระถาง ให้เตรียมส่วนผสมของดินปลูกในกระถาง เช่น ขี้เถ้าแกลบ ดินร่วน ทรายหยาบ ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก มาผสมให้เข้ากันและพรมน้ำให้ชื้นค่อนข้างมากแต่ไม่ถึงขั้นชื้นแฉะ จากนั้นหยอดเมล็ดถั่วในกระถาง ๆ ละ 5เมล็ดห่างเท่าๆกันกดเมล็ดให้จมลงในดินลึกประมาณ 1 นิ้ว แล้วปักไม้ทำค้างความยาว ประมาณ 2 เมตร ในกระถาง

วิธีการดูแลรักษา

@การรดน้ำ ควรให้น้ำวันละ 1 ครั้ง ทุกวันๆ ทั้งนี้ให้พิจารณาสภาพภูมิอากาศ และสภาพดินด้วยไม่ควรให้น้ำแฉะจะทำให้ต้นเน่าทั้งนี้ ให้ดูจากสภาพพื้นที่ปลูกด้วย และระวังในช่วงออกดอกและติดฝักไม่ควรขาดน้ำเป็นอันขาด

@การใส่ปุ๋ย เมื่อถั่ว มีอายุราว 20 วัน ควรใส่ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ ผสมปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัม/ไร่ สำหรับในช่วงติดดอกและออกผล ควรให้ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา 30-50 กิโลกรัม/ไร่ โดยทยอย ใส่ 15วัน/ครั้ง

@การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ป้องกันแมลงศัตรูพืช เช่น เพลี้ยอ่อนและหนอนต่างๆด้วยน้ำหมักสะเดา อาจเพิ่มกากน้ำตาล หรือใส่ผงซักฟอกลงไปเล็กน้อยเพื่อช่วยเป็นสารจับใบได้ดีขึ้น ควรฉีดพ่น อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วง 10-15 วัน แรก ของการปลูก หมั่นตัดใบออกบ้างเพื่อให้ได้ผลผลิตถั่วฝักยาว เพิ่มขึ้นและควรพรวนดินกำจัดวัชพืชทุกๆ 2 อาทิตย์

วิธีการเก็บเกี่ยว ถั่วฝักยาว

วิธีการเก็บเกี่ยว ถั่วฝักยาว จะเก็บได้เมื่อมีอายุ 55-60 วัน โดยสามารถทยอยเก็บผลผลิตได้ตั้งแต่วันผสมเกสร ถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 10-15 วัน และเก็บต่อไปได้ทุกๆ 2-4 วัน ควรเก็บขณะมีแดดอ่อนๆ และนำเข้าร่มทันที โดยใช้วิธีการเด็ดหรือใช้กรรไกรตัด และควรเลือกเก็บฝักที่ไม่พอง มีความเรียบสม่ำเสมอ สีฝักไม่จางและไม่ควรปล่อยให้ฝักแก่ค้างคาต้นเพราะจะทำให้ได้ผลผลิตน้อยลงซึ่งโดยทั่วไปฝักยาวจะมีอายุเก็บเกี่ยวนานราว 20-30 วัน แต่หากต้องการเก็บเมล็ดพันธุ์ ควรปล่อยให้ฝักมีสีเหลืองไม่ต้องรอจนแก่เต็มที่ ก็สามารถแกะนำเมล็ดออกมาตากแห้ง เก็บไว้ขยายพันธุ์ปลูกต่อได้

การทำตลาด ถั่วฝักยาว ในเบื้องต้น ถ้าสนใจทำเป็นอาชีพเสริม อาจจะขายในตลาดท้องถิ่น เช่นในหมู่บ้าน ร้านค้าหมู่บ้านใกล้เคียง หรือตลาดสดท้องถิ่น และเมื่อผลผลิตมากขึ้นหรือปลูกมากขึ้น ค่อยขยายตลาดออกไป ข้อดีของการเริ่มปลูกปริมาณแต่น้อยนั้น จะทำให้ความเสียหาจากการผิดพลาดน้อย และเมื่อชำนาญแล้วค่อยๆขยาย อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถคำนวณและคาดการเรื่องต่างๆได้ดียิ่งขึ้นด้วยและไม่แน่ว่า เมื่อผลตได้มากแล้วพ่อค้าคนกลางอาจจะวิ่งมารับเองถึงที่ก็ได้

ที่มา: http://www.bangkoktoday.net/yard-long-bean/

[fbcomments url="https://www.parichfertilizer.com/knowledge/15683/" width="375" count="off" num="3" title="แสดงความคิดเห็น" countmsg="wonderful comments!"]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save